Kursen i Risk Management fokuserar på att genomlysa risker och ekonomiska sanktioner under hela förvärvsprocessen. Under kursdagen går vi igenom olika avtalstyper som används vid kommersiella fastighetsförvärv – avtal om fastighetsköp, bolagsandelsköp, markanvisning, entreprenadarbeten, förvaltningsavtal, konsulttjänster och hyra.

Livesändning – kurstillfället den 22 oktober kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

Inom ramen för Risk Management genomlyser vi möjligheterna att föra över fastighetsköparens risker till andra avtalsparter – säljare, rådgivare, försäkringsbolag, hyresgäster, entreprenörer och förvaltare. Under dagen gör vi en 360 graders genomlysning av fastighetsinvesterarens risktagande och ansvar och de olika avtalstyper som hör samman med förvärv av fastigheter. Målet är att du som deltagare efter dagen ska ha en samlad bild över vilka risker och skadeståndsansvar som kan föras över till andra avtalsparter och de kommersiella förutsättningarna för detta.

Föreläsarna kommer att ge praktiska råd och i kursmaterialet ingår användbara verktyg till stöd för deltagarnas praktiska tillämpning vid riskanalyser. Kursen täcker in ett omfattande område på en relativt hög nivå och förutsätter därmed förkunskaper om kommersiella fastighetsförvärv.

Under dagen får du även kunskap om:

 • Hantering av risker och skadeståndsansvar för fastighetsköpare genom förvärvsprocessens alla steg
 • Skillnader och likheter mellan fastighetsförvärv och förvärv av olika typer av bolag
 • Möjligheterna att föra över köparens risker och skadeståndsansvar till säljare, rådgivare, försäkringsbolag, hyresgäster, entreprenörer och förvaltare

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, projektledare, analytiker, investerare, mäklare och andra som arbetar med kommersiella fastighetstransaktioner. Den som redan har kunskaper om regelverket kring eller praktisk erfarenhet av kommersiella fastighetsförvärv får ut mest av denna kurs

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Allmänt om risk, riskhantering och metoder för att hantera risker
  De olika stegen i förvärvsprocessen

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Olika typer av avtal för fastighetsförvärv

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Risker och skadeståndsansvar vid förvärv av fastigheter

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Möjligheterna att föra över fastighetsköparens risker och ansvar

 • 16.00

  Kursen avslutas