BG Institute har under många år arrangerat kurser inom avtalsrätten. Det har framförts önskemål om en kurs med en praktiker. Nu är vi stolta över att presentera denna kursen kurs för praktiker av en praktiker.

Obligationsrätten är binär. Alla risker som inte bärs av den ena parten måste bäras av den andra. Och värden som tillkommer den ena parten, tillkommer inte den andra.

Med utgångspunkten i detta och med fokus inriktat mot riskfördelning behandlar advokat, jur. dr Jon Kihlman under kursen olika avtalsrättsliga frågeställningar utifrån exempel från lagstiftning – i första hand köplagen – eller avtalspraxis. Kursen är inriktad mot konstruktion av avtal. Domstolsperspektivet – ”rätt svar” på kluriga frågor –används som underlag för hur avtal bör konstrueras.

Under kursen behandlas inom de ramar som framgår av programmet bl.a. följande frågor: Culpanorm och strikt ansvar, köparens befogade förväntningar, parts vetskap och undersökning, friskrivningar, marknadsföringsansvar, sekretess- och konkurrensåtaganden, CSR-frågor, försäkringsskyldighet, ersättning enligt det positiva kontraktsintresset, direkt och indirekt skada, foreseeability, grunder för skadestånd, ansvarsbegränsningar, skadebegränsningsskyldighet, viteskonstruktioner, medvetna avtalsbrott, avhjälpande, omlevereans, prisavdrag och hävning. Som deltagare får du kunskap om:

1. Avlämnade och riskövergång

 • Avlämnande och riskövergång inom köplagarna
 • Avlämnande och riskövergång utanför köplagarna

2. Felbedömning utanför köplagarna

 • Culpanormen och strikt ansvar

3. Felbedömningen enligt köplagarna

 • Köparens befogade förväntningar
 • Avtalet som verktyg för att påverka köparens förväntningar
 • Köparens vetskap
 • Säljarens vetskap
 • Köparens undersökning / Due diligence
 • Säljarens uppmaning att undersöka
 • Friskrivningar
 • Säljarens marknadsföringsansvar

4. Felbedömning och bevisbörda

5. Dröjsmålsansvaret enligt köplagarna

6. Dröjsmålsansvaret utanför köplagarna

7. Andra åtaganden

 • Sekretessåtaganden
 • Konkurrensförbud
 • CSR och annan varumärkesvård
 • Försäkringsåtaganden

8. Påföljder vid avtalsbrott

 • Skadestånd – Essensen i pacta sunt servanda
 • Vite, avhjälpande och omleverans
 • Avtalsbrott och dolus – är medvetna avtalsbrott någonsin tillåtna?
 • Prisavdrag och hävning

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, biträdande jurister, domare samt andra professionella aktörer som kommer i kontakt med avtalsrätten.


Kursprogram

 • 8.00–9.00

  Inskrivning och frukost.

 • 9.00–10.00

  Pass I
  Inledning, processuella risker och avtalsrisker, avlämnande och riskövergång.

 • 10.15–12.00

  Pass II
  Felbedömning inkl. bevisbörda

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00–14.30

  Pass III
  Dröjsmålsansvar och andra åtaganden.

 • 14.45–16.00

  Pass IV
  Påföljder vid avtalsbrott.

 • 16.00

  Kursen avslutas