Det här är en kurs i försvarsteknik inom den praktiska brottmålsprocessen. Kursen är perfekt för dig som vill lära mer och förbättra din försvarsinsats som försvarsadvokat.

Fokus ligger på den praktiska processen och hanteringen av ett brottmål med syftet att optimera din klients försvar. Föreläsarna ger praktiska råd och tips som varvas med den teoretiska grund en försvarare har att ta avstamp i samt utnyttja vid mötet med klienten, poliser, åklagare och domstolar.

Med målet att öka kunskapen om olika åtgärder att vidta redan under polisutredningen för ett aktivt försvar av din klient går föreläsarna under förmiddagen igenom:

 • Klientmötet vid försvar (förhörssituationen, tvångsmedel)
 • Anhållna och häktade klienter (restriktioner, etiska frågor, häktnings- och omhäktningsförhandlingar, slasken, delgivning)
 • Kontakter med utredare, åklagare och anhöriga samt försvararens roll och arbetsuppgifter i övrigt under förundersökningen

Under eftermiddagen behandlar föreläsarna försvarsadvokatens arbete, vad gäller försvar, inför och under huvudförhandlingen i tingsrätten efter att åtal väckts. Fokus från föreläsarna ligger vid denna tidpunkt  på undervisning gällande försvaret, förberedelser och strategier, och de tar bland annat upp:

 • Inställning
 • Sakframställan
 • Skriftlig och muntlig bevisning
 • Förhör med målsägande, klienten och vittnen
 • Personalia och plädering

 


 

Målgrupp:

Advokater och biträdande jurister

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV