I dagens högteknologiska samhälle med hög konkurrens gäller det för arbetsgivaren att kunna skydda sin verksamhet. Många företag säljer idag mer av de anställdas kunskap än rena produkter. Det gäller därför att ha en god kontroll på kundskydd, sekretess och inte minst hur man kan skydda sina företagshemligheter.

Nu är den nya lagen om skydd för företagshemligheter på plats sedan 1 juli 2018 och det är därför hög tid att dra slutsatser och lära sig om vad den nya lagen faktiskt har inneburit för skillnad.

Kursen redovisar den nya lagstiftningen med fokus på de stora förändringarna jämfört med den gamla lagen. En av dessa ändringar är bland annat att fler angrepp på företagshemligheter är otillåtna och kan förbjudas, samt att den som angriper en företagshemlighet kan bli skadeståndsskyldig i fler fall än tidigare. Andra förändringar som arbetsgivaren bör känna till är att sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks samt att straffskalan för grovt företagsspioneri skärps till ett nytt minimistraff på sex månader.

Samtidigt säkras utrymmet för visselblåsning och det ställs högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt. Det ska också bli tydligt att arbetstagarnas personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare.

Vidare beskriver och exemplifierar föreläsaren hur arbetsgivaren kan skydda sig samt hur en utredning vid potentiellt intrång i företagshemligheter kan och bör hanteras praktiskt. En viktig del är därvid hur en skada ska beräknas och hur du som arbetsgivare kan skydda dig mot angrepp.

Den nya lagen är en fördel för arbetsgivaren om man vet och känner till hur man kan stärka sitt skydd. Det kommer du som kursdeltagare att få göra genom att gå denna kurs!

Som deltagare får du kunskap om

 • Den nya lagen om skydd för företagshemligheter
 • Vilka typer av företagshemligheter som skyddas; vad innebär en företagshemlighet
 • Hur du skall gå tillväga för att skydda företagets know-how
 • Vilka preventiva åtgärder du kan vidtaga
 • Vad du skall tänka på om företagshemligheter angrips
 • Hur utredningen kan gå till
 • Vilka tvångsåtgärder som arbetsgivaren kan vidtaga
 • Hur du kan/skall beräkna skadeståndet vid angrepp mot företagshemligheter
 • Hur en potentiell domstolsprocess kan hanteras
 • Vad innebär företagsspioneri

Målgrupp:

HR-personal, förhandlare, företagsledare, advokater, bolagsjurister, ombudsmän, arbetsgivarföreträdare, med flera

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.