Denna kurs med professorerna Annina H. Persson och Marie Karlsson Tuula ger dig en genomgång av gällande rätt och praxis inom sakrättens, exekutionsrättens och insolvensrättens område.

Kursen kommer att ta upp information om det reformarbete som pågår och vilka förändringar som möjligen kan komma att ske. Kursen kommer även att ge en inblick i hur värdering av tillgångar kan göras särskilt utifrån ett exekutionsrättsligt och ett insolvensrättsligt perspektiv utifrån en ny färsk studie. Även frågor kring vad man som fordringsägare ska tänka på vid konkurs behandlas, likväl som det viktigaste inom företagsrekonstruktion och skuldsanering. Och slutligen gör man en översikt kring den internationella aspekten kring området och då med utgångspunkt från Insolvensförordningen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Nyheter och pågående arbeten inom lagstiftningen på nationell likväl som på internationell nivå
 • Analys av nya prejudikat inom rättsområdena och hur dessa kan komma att påverka bedömningar framöver
 • Viktigaste kring konkursfrågor
 • Det viktigaste problemställningar rörande företagsrekonstruktion
 • Hur man värderar tillgångar inom insolvensrätten
 • Hur internationella frågeställningar har och kan komma att påverka nationell lagstiftning inom området

Målgrupp:

Kursen riktar sig till affärsjurister, bolagsjurister och andra jurister som kommer i kontakt med sakrättsliga och insolvensrättsliga frågor.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.