En kurs med Urban Kardvik helt fokuserad på sambandet mellan redovisning och beskattning där frågeställningarna som behandlas är ständigt aktuella i varje bokslut och inkomstdeklaration.

Övergången till K2 K3 har flera beröringspunkter med skatteregler kring periodisering av kostnader och intäkter. I K2 har man gjort det möjligt att använda samma periodiseringsregler som finns i skattelagstiftningen. Detta för att förenkla redovisningen. I många fall leder det då till en samstämmighet mellan deklarationen och årsredovisningen. När det gäller K3 är redovisningen mer principbaserad och bland annat komponentindelningen gör att redovisningsreglerna i många fall kommer att skilja sig från skattereglerna. Vi kommer under kursen utgå från exempel i redovisningen både inom K2 och K3 för att se hur redovisningen påverkar det beskattningsbara resultatet. Bland annat när det gäller komponentindelning av byggnader och investeringar i fastigheter är det viktigt att beakta skattereglerna för att göra det möjligt att få en minskad skattekostnad.

Du får därmed fördjupad kunskap under denna kursdag gällande skillnaden mellan om en kostnad är skattemässigt avdragsgill och hur den ska periodiseras samt kunna avgöra inom vilka områden som god redovisningssed styr när en kostnad är avdragsgill. Vidare diskuteras hur redovisningen måste vara utformad inom det formellt kopplade området. Du får även insikter för att kunna hantera det helt frikopplade området och effekter i inkomstdeklarationen samt möjligheter till att begära omprövning av deklarationerna.

De svåröverskådliga och komplicerade regelsystemen kommer under kursen att exemplifieras med praktiska exempel. Undervisningen kommer ske seminarieform, varvid deltagarna ges möjlighet till att ställa frågor.

Du får även kunskap om:

 • Hur sambandet mellan redovisning och beskattning är utformat
 • Detaljerad genomgång av de viktigaste områdena där sambandet har betydelse
 • Allmänt om inkomstdeklarationen
 • Praktisk genomgång om möjligheterna till omprövning av deklarationer mot bakgrund av sambandet redovisning och beskattning

Sambandet redovisning och beskattning körs under ledning av Urban Kardvik, auktoriserad skatterådgivare samt partner på Grant Thornton.


 

MÅLGRUPP

Redovisningsansvariga, skatteansvariga, skatterådgivare, revisorer, redovisningskonsulter,  affärsrådgivare, CFO, ekonomichefer samt controllers, advokater, jurister och  andra som har behov av praktisk kunskap på området.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  Allmänt om skattesystemet för näringsverksamhet, avgränsningen av inkomstslaget, skatterättsliga omfångsfrågan, allmänt om sambandet redovisning beskattning.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

  Kopplat område, frikopplat område, formellt kopplat område. Relevanta exempel från redovisningen med effekter för beskattningen.

  - Lager och pågående arbeten
  - Inventarier, materiella och immateriella
  - Kapitalvinster och förluster
  - Koncernbidrag
  - Periodiseringsfonder

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

  Fortsättning från pass II

  - Fastigheter
  - Ersättningsfonder
  - Pensioner
  - Redovisning i euro

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

  - Allmänt om inkomstdeklarationen
  - Omprövning av deklarationer, vilka begränsningar och möjligheter finns inom de olika områdena av samband?
  - Frikopplat, formellt kopplat och kopplat område
  - Korrigering av redovisningen och effekter för beskattningen

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Det är första gången på kurs hos er. Kan mycket gärna tänka mig gå hos er igen. Hög kvalitet på ämnena.

Ann-Charlotte Lilja

Leirion AB

Första gången med er som arrangör. Blev positivt överraskad. Bra kursmaterial och framförallt fantastisk föreläsare.

Camilla Billström

CABI Redovisning