Välkommen till ett aktuellt webbinarium om 12:6 samråd, en bestämmelse i MB som idag hamnat i fokus då bland annat solcellsanläggningar träffas.

Miljöbalken gör generellt sett skillnad på dels miljöfarliga verksamheter och dels vattenverksamheter. Beroende på vilken av dessa typer av verksamheter som det är frågan om gäller därefter mera specifika regler i tillhörande lagar och förordningar. Och det ger regler om tillstånd eller anmälan.

Men för verksamheter som inte omfattas av något av dessa två definitioner så föreligger ändå en form av krav på hantering och det är genom 12 kap. 6 § Miljöbalken. Regeln, som även kallas för 12:6 samråd, klargör att för alla övriga verksamheter som kan medföra ändring i naturmiljön så krävs samråd med ansvarig myndighet, vanligtvis länsstyrelsen.

Regelns utformning gör att den rymmer en lång rad verksamheter, allt från skidbackar till solcellsparker. Och särskilt sistnämnda typ av verksamhet har lett till att regeln har hamnat än mera i fokus idag.

Kursen avser att redogöra för regelns uppbyggnad, hur den fungerar i praktiken samt hur man som part i 12:6 samråd bör agera.

Som deltagare får du kunskap om

  • Regelns uppbyggnad och bakgrund
  • Praktiska exempel på regelns tillämpning
  • Hur 12:6 samråd förhåller sig till närliggande rättsområden
  • Särskilt fokus på solcellsanläggningar
  • Regelns framtid och utvecklingen kring verksamheter som idag träffas av regeln

Klicka på ”Visa program” för att se upplägget för webbinariet.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till markägare, privata och professionella, personer som arbetar på länsstyrelsen samt advokater och jurister som arbetar med frågor kopplade till miljö- och fastighetsrätt.

Syfte med utbildningen

Tanken med kursen är en ökad förståelse för hur 12:6 samråd fungerar samt att ge deltagarna möjlighet att i sin egen verksamhet hantera verksamheter som potentiellt kan komma att kräva 12:6 samråd.

  1. Genomgång av regelns lydelse, struktur och bakgrund.
  2. Praktisk tillämpning, hur fungerar regeln i praktiken.
  3. Kopplingar till närliggande rättsområden såsom plan- och bygglagen
  4. Särskilt om solcellsparker, varför medför dessa utmaningar i 12:6 samråd?
  5. Framtiden för regeln, är det troligt med förändringar och i sådant fall på vilket sätt?

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

Kurstillfällen

Stockholm

27 Apr 2023

Webbinarium

Platser finns

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Webbinariet kommer att livesändas den 27 april klockan 12:00 – 12:45. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor till föreläsaren via chatt. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Viktor Falkenström
Advokat
Läs mer