Denna nya kurs behandlar olika sanktioner som kan aktualiseras vid avvikelser från god redovisningssed och andra redovisningsregler.

Hänvisningar till god redovisningssed finns både i bokföringslagen och i årsredovisningslagen samt i inkomstskattelagen. Som god redovisningsed räknas bl.a. Bokföringsnämndens allmänna råd och, i finans- och försäkringsbranscher, Finansinspektionens normgivning.

På kursen behandlas i vilken utsträckning straffrättsliga påföljder, administrativa sanktionsavgifter eller privaträttsliga sanktioner kan påföras vid avvikelser från god redovisningssed. De områden som gås igenom på kursen är bl.a. bokföringsbrott, skattetillägg, Revisorsinspektionens (f.d. Revisorsnämndens) praxis, Finansinspektionens tillsyn samt de börsrättsliga sanktionssystemen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Straffrättsliga sanktioner vid brott mot redovisningsregler, som bokförings- och skattebrott
 • Skattetillägg och redovisning
 • Skadeståndsansvar för VD, styrelseledamöter eller revisorer
 • Revisorsinspektionens praxis
 • Finansinspektionens tillsyn
 • Börsernas sanktionsmöjligheter och redovisningstillsyn

Målgrupp:

Revisorer, redovisningskonsulter, advokater, bolagsjurister

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.00-10-15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas