Under e-kursen kommer viktiga domar från överinstanserna att gås igenom, varvid domstolarnas sätt att täppa till luckorna i lagen kommer att granskas.

Det är bl.a. fråga om spörsmål med anknytning till samäganderätt, interna fordringar, kvarsittningsrätt, nyttjandeersättning, egendomsklassificering, värdering av egendom, skevdelning, jämkning av bodelningsavtal och ombuds och förrättares skadeståndsansvar.

Det är centrala frågor som behandlas. De har betydelse för makar såväl under som efter äktenskap. Detta innebär att man som familjerättare måste vara informerad och känna till domstolarnas lösningar.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om:

  • samägande med barn
  • bevisning vid interna skuldtvister
  • bestämning av nyttjandeersättnings storlek
  • beaktande av kostnadslatens vid värdering
  • särlevnad och skevdelning
  • förmögenhetsrättsliga reglernas betydelse vi prövning av bodelningsavtal
  • grunderna och gränserna för juristens skadeståndsansvar.

Syfte:

Syftet är att deltagarna med en grundlig praxisredovisning ska hålla sig ajour med vad som händer i den ständigt pågående utveckling av den ekonomiska familjerätten.

Målgrupp :

Jurister med familjerätten på sitt arbetsfält på advokatbyråer, juridiska byråer och banker

Förkunskaper/nivå:

Jur.kand. eller motsvarande samt några års verksamhet inom äktenskapsrätten

Övrigt :

Semarieledarens gedigna bakgrund bör borga för en spännande och lärorik genomgång av viktiga rättsfalls vandring genom instanserna.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 18 februari. E-kursens längd är 90 minuter.