Under e-kursen med Örjan Teleman kommer viktiga domar från överinstanserna att gås igenom, varvid domstolarnas sätt att täppa till luckorna i lagen kommer att granskas.

Det är bl.a. fråga om spörsmål med anknytning till samäganderätt, interna fordringar, kvarsittningsrätt, nyttjandeersättning, egendomsklassificering, värdering av egendom, skevdelning, jämkning av bodelningsavtal och ombuds och förrättares skadeståndsansvar.

Det är centrala frågor som behandlas. De har betydelse för makar såväl under som efter äktenskap. Detta innebär att man som familjerättare måste vara informerad och känna till domstolarnas lösningar.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om

  • samägande med barn
  • bevisning vid interna skuldtvister
  • bestämning av nyttjandeersättnings storlek
  • beaktande av kostnadslatens vid värdering
  • särlevnad och skevdelning
  • förmögenhetsrättsliga reglernas betydelse vi prövning av bodelningsavtal
  • grunderna och gränserna för juristens skadeståndsansvar.

Syfte

Syftet är att deltagarna med en grundlig praxisredovisning ska hålla sig ajour med vad som händer i den ständigt pågående utveckling av den ekonomiska familjerätten.

Målgrupp

Jurister med familjerätten på sitt arbetsfält på advokatbyråer, juridiska byråer och banker

Förkunskaper/nivå

Jur.kand. eller motsvarande samt några års verksamhet inom äktenskapsrätten

Övrigt

Semarieledarens gedigna bakgrund bör borga för en spännande och lärorik genomgång av viktiga rättsfalls vandring genom instanserna.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i februari 2021 och är 90 minuter lång.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Örjan Teleman
Läs mer