Nya förutsättningar ger upphov till en översyn av rättigheter inom fastighetsområdet.

Servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter skapas oftast för att rättigheterna ska vara bestående. Det är dock inte ovanligt att rättigheterna måste förändras. Det kan ha uppkommit alternativ som gör att det inte längre är nödvändigt att belasta andra fastigheter med dessa rättigheter. De belastade fastigheterna kan ha fått nya förutsättningar som gör att belastningen måste förändras eller upphöra. Dessutom finns ett betydande antal rättigheter som aldrig nyttjas och som i praktiken kan tas bort.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • När servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter kan förändras
 • Formerna för sådana förändringar
 • De ersättningar som följer av att rättigheter förändras eller upphör

Målgrupp

Kursen vänder sig till exploateringsansvariga och ansvariga för markteknik vid kommuner, till elbolag och kommunikationsföretag samt till advokater och jurister som arbetar med fastighetsrätt.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  • Översikt över området
  • Jämförelse av de funktioner som kan tillgodoses genom avtalsservitut, officialservitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar
  • Jämförelse med arrenden i fråga om förändringar

 • 10.15-12.00

  Pass II
  • Ändring av servitut genom lantmäteriförrättning
  • Förutsättningar för ändring och upphävande
  • Ersättning genom vinstdelning
  • Ändringens betydelse för panthavare
  • Ändring av avtalsservitut genom överenskommelse

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  • Ändring av utformningen och området för gemensamhetsanläggningar
  • Ändring av delägarkrets och andelstal
  • Ersättningar när gemensamhetsanläggningar förändras

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  • Omprövning, ändring och upphävande av ledningsrätter
  • Ersättning efter omprövning
  • Betydelsen av om ledningsrätten är knuten till en fastighet eller fristående

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB