I kursen behandlas och analyseras i ett inledande avsnitt rekvisiten i de olika brotten/gärningsformerna i 6 kap. brottsbalken och hur brottsbeskrivningarna förhåller sig till varandra i systematiskt hänseende.

Livesändning – kurstillfället den 11 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Den särskilda problematiken kring den nya samtyckesregleringen belyses. I ett särskilt avsnitt behandlas frågor kring uppsåt och oaktsamhet. I ett avslutande avsnitt diskuteras frågor kring påföljdsval och straffvärdebedömning. Undervisningen sker genom föreläsningar och diskussioner kring olika praktikfall.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De olika gärningsformerna i 6 kap. BrB
 • Hur den nya samtyckesregleringen och uttrycken för frivillighet behandlas i rättsligt hänseende
 • Prövningen av uppsåt och oaktsamhet i de fall där sexualbrott förekommer
 • Påföljdsbestämningen för sexualbrott

Målgrupp:

Advokater, åklagare, domare och andra som sysslar med sexualbrottmål.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Genomgång av de olika sexualbrotten. Inledande föreläsning

 • 10.15 – 11.00

  Fördjupad genomgång i seminarieform med särskilt fokus på den nya samtyckesregleringen.

 • 11.00 – 12.00

  Diskussion utifrån praktikfall

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Prövningen av uppsåt och oaktsamhet gällande sexualbrott. Föreläsning och praktikfall

 • 14.45 – 16.00

  Påföljdsbestämning för sexualbrott. Föreläsning och praktikfall

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.