Den här kursdagen ska ge en fördjupad förståelse av problematiken kring straffansvaret, såväl utformningen av straffbestämmelserna  som tillämpningen av dessa.

De senaste årens intensiva mediala  uppmärksamhet  av en rad domar i framför allt  våldtäktsmål  ställer ökade krav på rättssystemets aktörer. Argumentering och domskrivning måste ske på ett sätt som inte bara är juridiskt korrekt utan även begripligt för parter och en intresserad allmänhet. Hur ska man som  försvarare hantera kraven att inte kränka målsäganden? Vilken roll har målsägandebiträdet? Vad är god advokatsed på detta område?

Tillfälle kommer även att ges för att diskutera specifika frågor som kursdeltagarna vill  belysa.

Som deltagare får du även kunskap om:

 • Lagreglering av sexuella övergrepp.
 • Perspektiv på dagens reglering, bakåt och för den nära framtiden.
 • Rättspraxis vid prövning av objektiva respektive subjektiva brottsförutsättningar.
 • ”Icke-juridiska” , t.ex. etiska krav på rättens aktörer i sexualbrottmål.

 

Målgrupp

Advokater och andra jurister med  yrkesverksamhet som berörs av lagstiftning och rättstillämpning på området sexualbrott

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Gällande reglering av sexualbrotten och bakgrunden till dagens utformning.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Rättstillämpningen – prejudikat och andra domar som visar vad som idag krävs för ansvar, i objektivt respektive subjektivt avseende.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Fortsättning om rättstillämpningen.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Etiska aspekter på argumentering och domskrivning. Hur utföra sin uppgift på bästa sätt utan att skada förtroendet för rättssystemet?