Vi presenterar vår nya kurs Sexuella trakasserier – från lagstiftning till likabehandling på riktigt.

Vi går igenom den aktuella lagstiftningen, vilka skydd som finns mot diskriminering, sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling, förebyggande åtgärder, hur ser arbetsgivarens ansvar ut och vad händer om skadan redan är skedd. Vi tittar på rättspraxis och arbetar med ett praktikfall (grupparbete).

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktuell lagstiftning: Diskrimineringslagen och AFS 2015:4 OSA
 • Formerna och skyddet mot diskriminering
 • Skyddet särskilt mot trakasserier och sexuella trakasserier
 • Aktiva (förebyggande) åtgärder mot diskriminering
 • Typ av beteenden som lett till ”Metoo-rörelsen” – olagligt, olämpligt eller bara oönskat?
 • Utredning av sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling
 • Policy för likabehandling och mot kränkande särbehandling, koppling till arbetsmiljöplan och verksamhetsplan
 • Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsarbetet
 • Hur ser arbetsgivarens ansvar ut – sanktioner och straff. Hur ser arbetstagarens ansvar ut – konsekvenser och straff
 • Rättspraxis – Praktikfall

Som deltagare är du välkommen att i förväg skicka in frågor. Det finns naturligtvis möjlighet att även ställa frågor under utbildningsdagen.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare, personalchefer, HR-handläggare och andra med personalansvar samt arbetsmiljöombud

Föreläsare Per Axell om sexuella trakasserier på arbetsplatsen och sin nya kurs

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.