För dig som tidigare har deltagit på vår utbildning ”Skada i följd av trafik” med professor Marcus Radetzki lanserar vi nu denna fördjupningskurs med fokus på praktisk tillämpning.

Inledningsvis presenteras en kortfattad exposé över gällande rätt inom detta praktiskt så viktiga område. Mot denna bakgrund syftar kursen till att förmedla en schematisk modell enligt vilken frågan om huruvida en skada uppkommit i följd av trafik på ett systematiskt sätt kan analyseras och besvaras. Genom ett antal praktiska övningar får deltagarna därefter tillfälle att tillämpa sagda modell och att diskutera ett antal centrala frågor beträffande trafikskadelagens tillämpningsområde idag och i framtiden.

Kursens huvudsyfte är således av metodologisk art. Den modell för praktisk tillämpning av rekvisitet skada i följd av trafik som kursen baseras på utgör ett verktyg som kan bidra till att förstärka deltagarnas förmåga att på ett rättssäkert sätt hantera den stundtals besvärliga frågan om huruvida en skada uppkommit i följd av trafik i den mening som avses i trafikskadelagen eller inte.

Som deltagare får du mer kunskap kring:

 • Kort exposé över gällande rätt
 • En modell för praktisk bedömning
 • Praktiska övningar

Målgrupp

Advokater och övriga jurister. Kursen vänder sig till samtliga som tidigare har deltagit på vår utbildning ”Skada i följd av trafik” eller motsvarande.”

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.