Kursen tar upp de viktiga frågorna om ekonomiska sanktioner vid avtalsbrott inom arbetsrätten och vid arbetstagares brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.

Aktuella punkter som gås igenom är skadeståndsnivåer, beräkning av skadestånd och hur vitesklausuler och yrkanden om skadestånd bör utformas, ränta, diskrimineringsersättning och lön. Vidare belyses de speciella arbetsrättsliga reglerna om preskription, med fokus på vad som måste göras för att ha kvar möjligheten att åberopa preskription, vilket är ett område med många fallgropar.

Ekonomiska sanktioner mot både arbetsgivare och arbetstagare tas upp. Ett särskilt avsnitt behandlar skadestånd och lön vid avslutande av anställning, där exempelvis frågan om möjligheterna att vid tvist få interimistiska beslut tas upp.

Ny praxis som tillkommit under senare år avser bland annat:

 • Förutsättningarna för att domstol ska uppskatta skada enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken
 • Principalansvar när en arbetstagare använder en tidigare arbetsgivares företagshemligheter hos en ny arbetsgivare
 • Hur vitesbestämmelser i konkurrensklausuler tolkas
 • Att så höga skadestånd som 4 miljoner kronor har dömts ut vid arbetstagares illojalitet

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur yrkanden om arbetsrättsliga skadestånd bör utformas
 • Hur bestämmelser om vite i en konkurrensklausul bör utformas
 • Fallgroparna vid arbetsrättslig preskription av anspråk

Målgrupp

Advokater, ombudsmän, förbundsjurister, bolagsjurister, förvaltningsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor. Den som redan har grundläggande kunskaper om arbetsrätt får ut mest av denna kurs, som fokuserar på de praktiska utmaningarna vid ekonomiska sanktioner inom arbetsrätten.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.30

  Pass I
  Sören Öman:
  Skadestånd/lön vid avslutande av anställning.

 • 10.45-11.45

  Pass II
  Erik Danhard:
  Utformningen av yrkanden vid anställningsskyddstvister.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Erik Danhard:
  Skadestånd vid avtalsbrott och brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Sören Öman:
  Preskription av anspråk på skadestånd/lön.

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

Bra och kunniga föreläsare i ett brett ämne. Det är viktigt för mig med allmän uppdatering inom skadeståndsrätt.

Leif Björklund

Dina Försäkringar AB