Under senare år har en kraftig ökning skett av antalet tvister inför allmän domstol eller skiljenämnd avseende skadestånd och försäkringsfrågor inom entreprenadområdet. God kunskap krävs för att kunna förebygga kostsamma tvister och för att kunna tolka regelverk och frågeställningar korrekt.

Livesändning – kurstillfället den 18 mars kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Läs mer här!

Välkommen till en favoritkurs bland BG Institutes kursdeltagare där Rolf Andersson, expert och erfaren föreläsare, går igenom det du behöver veta avseende ansvar och försäkring inom entreprenadområdet. Du får även en genomgång av aktuell rättspraxis och nyheter inom området. Kursen syftar till att ge dig som kursdeltagare ökade förutsättningar att hantera tolkningsfrågor på bästa sätt.

Under dagen behandlar vi exempel på prejudicerande rättsfall, skadescheman, AMA AF 12, entreprenörs allrisk- och ansvarsförsäkringar, konsults ansvarsförsäkring och tolv år med Konsultansvarsnämnden.

Kursen ger dig bland annat ökad kunskap om:

• Ansvarsfrågor enligt AB, ABT, ABT-U, AB-U, ABM och ABK
• Försäkringsfrågor kopplade till ovanstående regelverk
• Aktuell rättspraxis
• Nyheter inom området


 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister och övriga jurister som är verksamma inom eller kommer i kontakt med dessa rättsområden likväl som verksamma inom försäkringsbranschen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra föreläsare och nivå - inte för grundläggande utan rimligt avancerad.

Medarbetare på Advokatfirman Delphi, Göteborg