Nu återkommer vår populära kurs för dig inom fastighet och entreprenad som ger dig ökade möjligheter att förebygga och undvika kostsamma tvister.

Antalet tvister som gäller ansvars- och försäkringsfrågor inom entreprenadområdet ökar ständigt. Kunskap krävs för att kunna förebygga dessa resurskrävande situationer och för att kunna tolka regelverk och frågeställningar korrekt.

Vi återkommer nu med vår uppskattade utbildning där Rolf Andersson, expert och erfaren föreläsare, går igenom det du behöver veta avseende ansvar, skadestånd och försäkring inom entreprenadområdet. Kursen ger dig ökade förutsättningar att hantera tolkningsfrågor på bästa sätt. Du får en överblick över gällande regler inom entreprenadrätt, konsulträtt och viss försäkringsrätt samt kännedom om aktuell rättspraxis inom området.

Rolf Andersson ger en bakgrund till kursen:
”Ansvars- och försäkringsfrågor i entreprenad- och konsultavtal har koppling till varandra genom att ska kunna ”vandra” från en byggentreprenör till dennes underentreprenör och till underentreprenörens leverantör, om nu leverantören är den som har orsakat det omtvistade problemet. Detta skapar incitament i alla led att undvika problem. På samma sätt ska ett  ifrågasättande av viss konstruktion kunna ”vandra” från byggföretag till beställare och i vissa fall vidare till konsult och dennes ansvarsförsäkringsbolag. Kursen belyser olika problem som uppstår i dessa sammanhang och vad som kan göras åt saken i avtal eller vid genomförande.”

Du får bland annat ökad kunskap om:

 • Ansvarsfrågor enligt AB, ABT, ABT-U, AB-U, ABM och ABK
 • Försäkringsfrågor kopplade till ovanstående regelverk
 • Fysisk och ekonomisk skada – avgränsningsfrågor och betydelse
 • Basvillkor från Byggandets Kontraktskommitté (BKK) om miniminivå för entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring och för konsultansvarsförsäkring
 • Vanliga ”glapp” i avtal och försäkringar
 • Vanliga misstag vid handläggning av ansvars- och försäkringsvillkor
 • Dubbelförsäkring och regress
 • Aktuell rättspraxis inom entreprenadrätt, konsulträtt och viss försäkringsrätt
 • Nyheter inom området

målgrupp

Kursen riktar sig till beslutsfattare, projektledare och handläggare vid byggföretag, underleverantrörer, arkitekter, konstruktörer och övriga konsulter inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Ansvariga vid försäkringsbolag med inriktning mot dessa frågor har också god nytta av kursen. Den passar även övriga som önskar kunskap om ansvars- och försäkringsfrågor i syfte att undvika tvister.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas