Denna kursdag är årligen återkommande med syftet att ge dig som kursdeltagare kunskap om den senaste och kommande utveckling inom svensk skadeståndsrätt.

Som kursdeltagare får du en djupare inblick i den senaste tidens praxis från Högsta domstolen (HD), vägledande för rättsutvecklingen, men även andra nationella utvecklingstendenser inom skadeståndsrätten som torde vara av relevans. Föreläsarna kommer att ta upp en rad olika frågeställningar som varit aktuella inom skadeståndsrättens område under det gångna året. Kurs syftar till att ge dig som kursdeltagare en praktiskt inriktad uppdatering inom skadeståndsrätten för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant.

Som kursdeltagare kan du förvänta dig att få ny och uppdaterande kunskap om:

 • Den senaste skadeståndspraxisen från HD
 • De senaste lagändringarna i skadeståndslagen och i specialskadeståndsrätten
 • Tendenser i svensk skadeståndsrätt senaste året, samt de som torde kunna ske framöver
 • Metoder för att lösa skadeståndsrättsliga frågor

Målgrupp

Kursen har intresse för alla advokater och jurister som ägnar sig åt eller är intresserade av skadeståndsrätt men även för de som arbetar inom försäkrinsbranschen.


Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Kontraktuella och utomkontraktuella skadestånd

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Kommersiell skadeståndsrätt:
  Utvecklingstendenser
  Kränkning

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Det allmännas ansvar

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Skadestånd vid kränkning av mänskliga rättigheter
  Jämkning

 • 16.00

  Kursen avslutas