Välkommen till BG Institutes årligen återkommande nyhetsdag med syftet att ge dig som kursdeltagare kunskap om senaste, och kommande, utveckling inom svensk skadeståndsrätt. Kursen ges av professor Mårten Schultz och professor Bertil Bengtsson, båda experter inom skadeståndsrätten.

Som kursdeltagare får du en djupare inblick i den senaste tidens praxis från Högsta domstolen (HD), vägledande för rättsutvecklingen, men även andra nationella utvecklingstendenser inom skadeståndsrätten som torde vara av relevans.

Föreläsarna kommer att ta upp en rad olika frågeställningar som varit aktuella inom skadeståndsrättens område under det gångna året. Kursen syftar till att ge dig som kursdeltagare en praktiskt inriktad uppdatering inom skadeståndsrätten för att på så sätt spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom området.

Som kursdeltagare kan du förvänta dig att få ny och uppdaterande kunskap om:

•  Den senaste skadeståndspraxisen från Högsta domstolen
•  De senaste lagändringarna i skadeståndslagen och i specialskadeståndsrätten
•  Tendenser i svensk skadeståndsrätt senaste året, samt de som torde kunna ske framöver
•  Metoder för att lösa skadeståndsrättsliga frågor

Nyhetsdagen avslutas med mingel och bubbel där du har möjlighet att nätverka med kollegor och experter från hela Sverige.


Målgrupp

Kursen har intresse för alla advokater och jurister som ägnar sig åt eller är intresserade av skadeståndsrätt men även för de som arbetar inom försäkringsbranschen


 

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.15

  Pass I
  Kontraktuella och utomkontraktuella skadestånd

 • 10.15 – 10.30

  Paus

 • 10.30 – 11.30

  Pass II
  Kommersiell skadeståndsrätt:
  - Utvecklingstendenser
  - Kränkning

 • 11.30 – 12.30

  Lunch (ingår)

 • 12.30 – 14.15

  Pass III
  Det allmännas ansvar

 • 14.15 – 14.30

  Paus

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Skadestånd vid kränkning av mänskliga rättigheter
  Jämkning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra och kunniga föreläsare i ett brett ämne. Det är viktigt för mig med allmän uppdatering inom skadeståndsrätt.

Leif Björklund

Dina Försäkringar AB