Avtal leder inte sällan till avtalsbrott. En av de vanligaste påföljderna vid avtalsbrott är skadestånd.

Den här kursen är helt inriktad på tvister om avtalsgrundade skadestånd. Vi analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp. Vi går igenom ansvarsgrunder, orsakssamband och olika skadors beräkning. Efter kursen ska deltagarna med större säkerhet kunna nå framgång med en talan om skadestånd (alt. försvar mot en talan om skadestånd).

Kursdagen kommer uteslutande att fokusera på de särskilda tillämpningsproblem som skadestånd i avtalsförhållanden ofta föranleder. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området. 

Tips: läs artikeln på dagensjuridik.se med föreläsarna Magnus och Emilia här!

Som deltagare får du t.ex. kunskap om

  • Vad som ska bevisas i avtalsrättsliga tvister om skadestånd
  • Skillnaderna mellan en talan grundad på underlåtenhet och en talan grundad på handling
  • Hur olika skador beräknas och presenteras, särskilt utebliven vinst och efter hävning
  • Hur du avgör om en fastställelse- eller fullgörelsetalan bör föras
  • Jämkningsgrunder
  • Rättegångskostnadsfrågor

Målgrupp

Ombud som processar i tvister som rör skadestånd i avtalsförhållanden.

Kursen Skadeståndsprocesser – utomobligatoriska förhållanden kan deltagarna med fördel också gå. Kurserna kan tas i valfri ordning.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 15 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Fanny Gleiss Wilborg
Advokat
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer