Många tvister handlar om skadestånd. Skadan och grunden för talan varierar.

Livesändning – kurstillfället den 18 februari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Den här kursen är helt inriktad på tvister om utomobligatoriskt skadestånd. Vi analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp. Vi går igenom ansvarsgrunder, orsakssamband och olika skadors beräkning. Efter kursen ska deltagarna med större säkerhet kunna nå framgång med en talan om skadestånd (alt. försvar mot en talan om skadestånd).

Ansvarsgrunderna kan vara t.ex. vårdslöshet eller principalansvar enligt skadeståndslagen. Eller strikt ansvar på någon grund. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området. 

Tips: läs artikeln på dagensjuridik.se med föreläsarna Magnus och Emilia här!

Som deltagare får du t.ex. kunskap om:

 • Hur du bevisar att en ansvarsgrund föreligger
 • Vad som krävs för att etablera ett orsakssamband
 • Hur olika skador beräknas och presenteras
 • Kopplingen mellan försäkringsrätt och skadeståndsrätt
 • Jämkningsgrunder
 • Rättegångskostnadsfrågor

Målgrupp:

Ombud som processar i tvister som rör utomobligatoriskt skadestånd.

Kursen Skadeståndsprocesser – inomobligatoriska förhållanden kan deltagarna med fördel också gå. Kurserna kan tas i valfri ordning.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.