Skattebrotten anses ha en särställning i förhållande till övriga ekonomiska brott i Sverige och är dessutom bland de vanligaste brotten.

Skattebrotten står vidare ofta för de i särklass högsta värdena. Till ämnet finns fleratalet kompletxa frågeställningar och BG Institute har under lång tid mottagit önskemål från kunder om en kurs på området.

Denna kursdag ger dig kunskapen om utvalda svåra frågor i de olika bestämmelserna i lagen. Vidare kommer kursen ge en omfattande genomgång av rättsutvecklingen som accelererat under de senaste åren i kombination med en genomgång av konkreta fallstudier. Målet kursen är att belysa komplicerade frågeställningar samt att ge praktiska råd.

Under dagen tar föreläsaren bland annat upp:

 • Skattebrottslagen – utvalda frågeställningar.
 • Lagens rekvisit som oriktig uppgift, olika former av gärningsmannaskap, ne bis idem m.m.
 • Utvalda fallstudier och konkreta exempel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och jurister. Deltagare med förkunskaper på området och som vill utveckla sina kunskaper på detta komplexa område har mest nytta av kursen.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Kursen avslutas