Skattebrotten anses ha en särställning i förhållande till övriga ekonomiska brott i Sverige och är dessutom bland de vanligaste brotten.

Skattebrotten står ofta för de i särklass högsta värdena. Till ämnet hör flera komplexa frågeställningar och BG Institute har under lång tid mottagit önskemål från kunder om en kurs inom området. Den här kursen ger en omfattande genomgång av rättsutvecklingen, vilken har accelererat under de senaste åren. Målet med kursen är att belysa komplicerade frågeställningar samt att ge praktiska råd.

 • Som deltagare får du fördjupad kunskap om skattebrottslagen och av föreläsaren utvalda frågeställningar
 • Genomgång av lagens rekvisit som oriktig uppgift, olika former av gärningsmannaskap, ne bis in idem m.m.
 • Genomgång av utvalda fallstudier och konkreta exempel ur ett revisors- eller redovisningskonsults perspektiv.

Vi  klarlägger de många och komplicerade frågeställningar som uppstår när skatterätten konfronteras med straffrättens principer.


Målgrupp

Kursen riktar sig enbart till revisorer och redovisningskonsulter.


 


Kursprogram

 • 8.30–9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00–10.00

  Pass I

 • 10.15–12.00

  Pass II

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45–16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra föreläsare, bra ämnen och praktiskt tillämpbart innehåll.

P-I Svensson

Delphi