3:12-reglerna är ett komplext regelsystem som ofta ändras. Det kommer hela tiden nya ställningstaganden, förhandsbesked och rättsfall som påverkar tillämpningen av beskattningsreglerna av aktiebolag med få delägare och hur du som rådgivare bör agera.

Att gå denna kurs är ett utomordentligt bra sätt att uppdatera sig inom dessa svåra frågor. Våra kunder ser den som en nyhetsdag med syftet att spara tid och att ändå ligga framkant vad gäller kunskap om 3:12-reglerna. Kursen uppskattas för sin mycket praktiska och konkreta utformning.

Diskussionerna kring 3:12-reglerna har varit omfattande och rönt en hel del utrymme i media. Mot bakgrund av nya förslag som trätt i kraft 2014, syftar denna kursdag till att ge dig kunskap för att kunna identifiera möjligheter och undvika skattemässiga risker. Utifrån en genomgång av 3:12-reglerna tittar vi på nya ställningstaganden från Skatteverket, förhandsbesked från Skatterättsnämnden och rättsfall från domstolarna. Vi går därefter igenom olika planeringsmöjligheter och hur delägare i fåmansföretag kan göra skatteeffektiva uttag från sitt bolag.

Under kursen tittar vi även närmare på företagsstrukturer, hur omstruktureringar kan ske på ett skatteeffektivt sätt och vilka fällor och fel man ska undvika i form av underskottsspärrar, fusionsspärrar och skalbolagsdeklarationer. Vi går även igenom förutsättningarna för att erhålla investeraravdrag vid investeringar i fåmansföretag.

Som deltagare får du kunskap om:

 • De senaste nyheterna inom de så kallade 3:12-reglerna
 • Skatteeffektiva uttag i fåmansföretag – planering och strukturfrågor
 • Att tänka på skattemässigt vid omstruktureringar i fåmansföretag – fällor och fel
 • Hur delägare i fåmansföretag kan tas in
 • Hur delägare i fåmansföretag lösas ut

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater som arbetar med rådgivning till fåmansföretag och dess delägare, revisorer, redovisningskonsulter, ekonomichefer i fåmansföretag. Kursen förutsätter att deltagaren har grundläggande kunskaper i företagsbeskattning och 3:12-reglerna.


 

Kursprogram

 • 8.30–9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00–10.00

  Pass I
  Översiktlig genomgång av 3:12-regler
  Genomgång av nyheter inom 3:12 området

 • 10.15–12.00

  Pass II
  Genomgång av nyheter inom 3:12 området (forts.)
  Skatteeffektiva uttag ur fåmansföretag, strukturfrågor

 • 12.00–13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00–14.30

  Pass III
  Hur man kan ta in och löser ut delägare ur fåmansföretag Omstruktureringar av fåmansföretag

 • 14.45–16.00

  Pass IV
  Omstruktureringar av fåmansföretag (forts.) Investeraravdrag

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mycket bra. Stort utbud och mycket kompetenta föreläsare. Bra lokaler med närhet till bra kommunikationer.

Eva Y Nilesen

Skattebetalarnas Servicebyrå

Fantastiskt bra upplägg, ypperliga föreläsare, bra arrangemang och mycket bra innehåll.
Jag har fyllt på min ryggsäck med massor av ny kunskap och upplevelsen har varit över mina förväntningar.

Kamilla Börjesson

Swegon

Kursutbudet är brett, varierat och bra.

Fredrik Treschow