Vår högaktuella kurs om skatteflykt ger dig information och kunskap om skatteflyktslagen som har kommit att tillämpas i allt större utsträckning och det finns många frågetecken kring dess tillämpning och räckvidd.

Kursen syftar till att belysa den teoretiska uppbyggnaden av lagen och att med denna som bakgrund ta upp ett antal praktiska frågeställningar och problem som finns, bland annat vad gäller de rent processuella frågorna.

Föreläsarna Peter Nordquist och Teresa Simon- Almendal  går bland annat igenom:

 • Bestämmelserna om så kallade självrättelser, dvs. skattebetalarnas möjligheter att påtala fel i tidigare ingivna deklarationer utan att behöva riskera skattetillägg eller åtal för skattebrott.
 • Praktiska aspekter på självrättelser, bland annat i ljuset av det utökade informationsutbytet.
 • Vad som krävs för att skatteflyktslagen ska få tillämpas.
 • De skatterättsliga effekterna om skatteflyktslagen anses vara tillämplig på ett visst förfarande.
 • Skatteverkets möjligheter att åberopa skatteflyktslagen och de processuella begränsningar som gäller.

Föreläsarnas kombinerade kunskap och erfarenheter ger denna kurs sin unika infallsvinkel.

Kursen kan med fördel kombineras med vår unika kurs Informationsutbyte och självrättelse. De två halvdagskurserna genomförs efter varandra i samma lokal och fördjupar din kunskap i ämnet. Även kursen Skatteflykt ges av Peter Nordquist och Teresa Simon- Almendal.


Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, revisorer och andra som biträder sina klienter i skatteärenden och som önskar erhålla fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska synpunkter på vad som gäller enligt skatteflyktslagen.

Kursprogram

 • 12.30 - 13.00

  Inskrivning och kaffe

 • 13.00 - 14.30

  Pass I

 • 14.45 - 16.00

  Pass II

 • 16.00

  Kursen avslutas