Välkommen till kursen som fokuserar på tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen. Kursen leds av Carl-Magnus Uggla och Christian Carneborn, båda med lång erfarenhet inom området.

Att tolka och tillämpa skatteflyktslagen är bland de mest utmanande uppgifter en praktiskt verksam skattejurist kan ställas inför. Det har till och med ifrågasatts om lagen alls går att förstå på ett meningsfullt sätt. Då lagen tillämpas av våra domstolar måste vi ändå utgå från att lagen kan tolkas och förstås. Det är med denna utgångspunkt föreläsarna delar med sig av sina erfarenheter och insikter avseende skatteflyktslagen.

Under kursen får du bland annat mer kunskap om:

• Lagstiftningens utveckling
• Hur nu gällande skatteflyktslag ska tolkas och tillämpas
• Processuella aspekter
• Hur skatteflyktslagens tillämpning förhåller sig till annan lagstiftning och andra rättsliga normer

Kursen baseras huvudsakligen på boken Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen (2015), som skrivits av föreläsarna. Därutöver kommer kursen även beröra den senaste utvecklingen avseende bekämpandet av internationell skatteflykt inom EU och OECD.


 Målgrupp

Kursen är tänkt att vara en handledning för praktiskt verksamma jurister och ekonomer, som i sitt arbete kommer i kontakt med komplicerade skatterättsliga frågor, transaktioner och strukturer.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå