Är du ekonomichef eller redovisningsansvarig? Denna kurs är för dig som arbetar med eller berörs av inkomstbeskattning av svenska bolag. Kursen tar upp skattenyheter och praktiska exempel kring regelverken vid skattemässiga underskott, koncernbidrag och underprisöverlåtelser.

Livesändning – kurstillfället den 20 november kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Inledningsvis redogörs för ny lagstiftning och aktuella rättsfall avseende koncernbeskattning, omstrukturering och incitamentsprogram för svenska aktiebolag. Detta följs av verktyg för hantering av skattemässiga underskott t.ex. begränsningsregler vid ackord eller ägarförhållanden samt eventuella konsekvenser vid felhantering.

Vi kommer även att gå igenom vilka krav som ställs för resultatutjämning inom en koncern genom koncernbidrag, underprisöverlåtelser samt på vilka sätt dessa regler kan nyttjas vid omstruktureringar.

Kursen avslutas sedan med en genomgång av olika typer av incitamentsprogram t.ex. kvalificerade personaloptioner.

Som deltagare får du kunskap om

 • Aktuella skattenyheter inom inkomstbeskattning
 • Hantering av skattemässiga underskott
 • Koncernbidrag
 • Omstruktureringar, uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser
 • Skatteregler för incitamentsprogram och kvalificerade personaloptioner

Målgrupp:

Ekonomichefer och redovisningsansvariga på företag.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Skattenyheter avseende inkomstbeskattning för aktiebolag

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Hantering av skattemässiga underskott, koncernbidrag

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Omstruktureringar, uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Skatteregler för incitamentsprogram och kvalificerade personaloptioner

 • 16.00-

  Kursen avslutas