Denna heldagskurs med Anders Hultqvist och Stig von Bahr behandlar ett urval av aktuella frågor, såsom ny viktigare lagstiftning, rättspraxis och frågor som är på gång i lagstiftningsarbetet eller i skatteprocesser.

Skatterättsliga nyheter och svåra frågor är en kurs med avsikt att fokusera på den senaste och kommande utvecklingen på det skatterättsliga området avseende frågor där det långt ifrån alltid finns klara svar. Skatterätten är som bekant i ständig förändring, varför syftet med denna dag är att du som deltagare ska få verktyg för att kunna spara tid samt säkerställa att du löpande ligger i framkant inom området.

Kursdagen kommer exempelvis att behandla frågor i det internationella arbetet med BEPS (Base Erosion Profit Shifting), vad som blir aktuellt att implementera i svensk rätt, samt det senaste om informationsutbytet inom EU och med andra stater. Den senaste skattepraxisen från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen diskuteras och analyseras. Viktigare lagändringar 2016 presenteras och diskuteras, såsom t.ex. ändringarna i kupongskattelagen med anledning av ändringarna i moder-/dotterbolagsdirektivet.

Deltagarna kommer även att erbjudas möjligheten att i förväg skicka in frågor som man önskar få belysta under kursdagen.

Som deltagare får du bland annat kunskap om:

 • Analys av gällande rätt
 • Förväntad ny lagstiftning
 • Tendenser och trender på skatterättens område

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter, skattejurister, advokater, bolagsjurister och ekonomichefer.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Jag kommer definitivt hålla utkik efter andra passande kurser hos BG Institute, bra föreläsare och bra upplägg.

Maya Bäckström

LR Revision & Redovisning i Umeå

Bra med nyheter framförda på ett lättförståeligt sätt.

Johan Andersson

Tetra Pak PM Sunne AB

Intressanta ämnen, duktiga föreläsare och erkända professorer gör kurser hos BG Institute till en fröjd, för mig som kund känner jag mig efter avslutad kurs både kompetensuppdaterad och nöjd!

Marie Kuronen

Länsförsäkringar Östgöta