Välkommen till en helt ny kurs hos BG Institute som har fokus på skiljeklausuler i internationella anställningsavtal. Föreläsare är Erik Sinander, doktorand i arbetsrätt och internationell process- och privaträtt. Vad bör du tänka på när du skriver skiljeklausuler i internationella anställningsavtal? Och vilka krav på skiljeklausuler uppställs  från skiljemannarätten och arbetsrättens håll?

Det är inte ovanligt att det i VD-avtal och anställningsavtal införs skiljeklausuler. Med beaktande av det ojämna partsförhållandet måste skiljeklausuler i anställningsavtal utformas särskilt noggrant för att de inte ska kunna utgöra rättegångshinder för svensk domstol. När ett sådant anställningsavtal har gränsöverskridande anknytningar finns det anledning att fundera över om skiljeklausulen kommer att utgöra rättegångshinder för utländsk domstol.

I kursen diskuteras de krav som uppställs på skiljeklausuler från skiljemannarätten och arbetsrättens håll samt på vilket sätt man på förhand kan förhålla sig till internationellt process- och privaträttsliga frågor när man skriver anställningsavtal med skiljeklausuler avsedda för internationella förhållanden.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

• Hur skiljeklausuler i internationella anställningsavtal fungerar
• Vad du bör tänka på när du skriver skiljeklausuler i internationella anställningsavtal
• För- och nackdelar med skilje- respektive prorogationsavtal (avtal om val av domstol)


Målgrupp

Advokater och jurister, specifikt arbetsrättsjurister samt bolagsjurister


 

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Allmänt om skiljeklausuler i anställningsavtal i svensk arbetsrätt

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Särskilt om skilje- och prorogationsklausuler i internationella anställningsavtal

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Skiljeprocessen

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Att tänka på när man skriver skiljeklausuler i internationella anställningsavtal

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag