Webbinariet inleds med en genomgång av olika typer av sekretessåtaganden och konkurrensklausuler. Vi tar upp frågor om sekretessåtaganden och konkurrensklausuler i olika typer av såsom anställningsavtal och olika typer av affärsavtal, exempelvis uppdragsavtal, agentavtal och samarbetsavtal.

Vi kommer bland annat att berätta om hur konkurrensklausuler och sekretessklausuler bör skrivas/granskas ur ett civilrättsligt perspektiv, samt diskutera riskerna för jämkning.

Detta med utgångspunkt i den senaste rättspraxisen från Arbetsdomstolen samt den överenskommelse om avtal och användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal m.m. mellan Svenskt Näringsliv och förhandlings- och samverkansrådet PTK som vad gäller konkurrensklausuler.

Under seminariet ges även en kort introduktion till skyddet för företagshemilgher.

Frågor som behandlas är exempelvis:

– Vad behöver man tänka på vid utformningen av sekretessklausuler med tanke på den senaste rättspraxisen i fråga om förfoganden över företagshemligheter i en digital miljö såsom exempelvis dropbox och motsvarande tjänster?

– Vad kan man avtala om och hur påverkar utformningen skydd som följer av lag? Hur kompletterar och förstärker man skyddet för företagshemligheter avtalsvägen?

–  Olika typer av regleringar i anställningsavtal rörande bisyssla, konkurrensklausuler och olika varianter härav – praktiska exempel på hur sådana kan se ut.

– Vad händer vid anställningens/avtalsförhållandets upphörande – när kan en konkurrensklausul eller sekretessklausul göras gällande efter det att anställningen eller avtalstiden upphört?

– När riskerar konkurrens- och sekretessklausuler att lämnas utan avseende? Vilka faktorer har betydelse vid prövningen av en konkurrensklausul/sekretessklausuls giltighet?

– Avtalade viten – när och varför? När riskerar kontraktsviten att jämkas?

Som deltagare får du kunskap om:

  • Skyddet för företagshemligheter
  • Utformning av sekretessavtal
  • Utformning av konkurrensklausuler

Målgrupp:

Advokater, jurister, bolagsjurister och andra rådgivare för juridiken kring företagshemligheter.

Webbinariet genomförs den 15 april kl. 09:00-10:30. Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.