Denna tvådagarskurs i speciella regler om skadeståndsansvar, syftar till att undersöka i vilka avseenden och på vilket sätt de särskilda skadeståndsrättsliga regler som gäller miljöansvar, produktansvar respektive konsultansvar skiljer sig från gängse skadeståndsrättsliga regler. Upplägget är utpräglat praktiskt orienterat.

Utgångspunkten utgörs av en modell för praktisk skadeståndsbedömning i och utanför kontraktsförhållanden som skildras inledningsvis. Modellen bygger i huvudsak på de grundläggande regler som återfinns i skadeståndslagen. Mot denna bakgrund skildras i vilka avseende och på vilket sätt de särskilda reglerna beträffande miljöansvar, produktansvar respektive konsultansvar är avvikande.

På detta sätt erhåller deltagarna fördjupade kunskaper beträffande dessa speciella regler om skadeståndsansvar och, inte minst viktigt, hur dessa speciella regler förhåller sig till de allmänna skadeståndsreglerna. Den övergripande målsättningen med kursen är att förstärka deltagarnas förmåga att föra en övertygande argumentation i tvister beträffande miljö-, produkt- respektive konsultansvar. Under kursen får du bland annat kunskap om:

 • Tillvägagångssättet vid praktisk skadeståndsbedömning i och utanför kontraktsförhållanden
 • På vad sätt den praktiska skadeståndsbedömningen avseende miljöskador avviker från den praktiska skadeståndsbedömningen i allmänhet
 • På vad sätt den praktiska skadeståndsbedömningen avseende produktskador avviker från den praktiska skadeståndsbedömningen i allmänhet
 • På vad sätt den praktiska skadeståndsbedömningen avseende skador som orsakats inom ramen för utförandet av ett konsultuppdrag avviker från den praktiska skadeståndsbedömningen i allmänhet

Arbetssättet är interaktivt tillsammans med professor Marcus Radetzki.


Målgrupp

Advokater, bolagsjurister, kommunjurister samt andra målgrupper som kommer i kontakt med skadeståndsrättsliga regler

Kursprogram

 • 08.30

  Dag 1

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 11.45

  Pass I
  Praktisk skadeståndsbedömning i och utanför kontraktsförhållanden

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 16.00

  Pass II
  Särskilt om ansvar enligt 32 kap miljöbalken

 • 16.00

  Dag 1 avslutas

 • 09.00

  Dag 2

 • 09.00 - 11.45

  Särskilt om produktsansvar

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 16.00

  Särskilt om konsultansvar

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra föreläsare, proffsiga kursvärdar och lokaler i centrala lägen.

Litigate Advokataktiebolag