Denna praktiska kurs fokuserar på att ge tips och råd för dig som kommer i kontakt med denna typ av frågor. Lämpar sig för dig som kanske dessutom vill ha en uppfräschning av reglerna kring anställningsskydd och diskriminering då även dessa ämnen kommer att tas upp denna dag.

Föreläsarna Pia Wiséen Wernblom och Pia Nyblaeus, är idag båda advokater vid ADN Law advokatbyrå där de arbetar med arbetsrätt. Föreläsarna har tidigare arbetat inom arbetsgivarorganisationer och kan därmed ge en bredare dimension gällande hur båda parter tänker eller bör agera i denna typ av förhandlingar.

Som kursdeltagare under denna kursdag får du en övergripande inblick i arbetsrättens ofta förekommande frågor, dvs. frågor kring förhandlingar, omregleringar av anställningsvillkor, uppsägningar, avsked och omplaceringar samt tips och råd om hur du bäst löser denna typ av spörsmål.

Under dagen varvar kursen teori med praktikfall och det finns utrymme för diskussion och frågor.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Ofta förekommande frågor
 • Omreglering av anställningsvillkor under pågående anställning
 • Uppsägning, avsked och omplacering
 • Anställningsskyddet vid övergång av verksamhet
 • Diskriminering

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dem som kommer i kontakt med arbetsrätt och som behöver känna till den senaste utvecklingen inom lag och praxis, såsom chefer, HR och andra ledare med personalansvar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 11.45

  Pass 2

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

 • 14.30– 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas