Välkommen till kursen som ger dig en uppdatering kring det viktigaste att veta gällande standardklausuler vid avtal och hur man nyttjar dem på bästa möjliga vis. Föreläsare är Christina Ramberg.

Standardavtal möter jurister varje dag. Det kan vara Allmänna leveransbestämmelser, inköpsvillkor, specialdesignade kontrakt med ”Boiler-plate-klausuler”, dvs. färdigformulerade klausuler som man nästan automatiskt utan att tänka på det lägger till i slutet eller början av ett kontrakt.

Ofta har en leverantör egna villkor som de alltid levererar på – och omvänt har beställare inköpsbestämmelser som de alltid köper på. Det uppstår ofta konflikter mellan säljare och köpare om vems villkor som ska gälla. Då är det viktigt att veta vilka villkor som är ”livsfarliga” och vilka som är dåliga, men OK.

I ljuset av rättspraxis inom avtalsrätten har en av våra mest uppskattade föreläsare, professor Christina Ramberg, tagit fram det viktigaste att veta gällande standardklausuler vid avtal och hur man nyttjar dem vid avtal på bästa möjliga vis.

Under kursdagen får du mer kunskap om vanligt förekommande klausuler inom avtalsrätten, huruvida de har någon funktion i svensk och utländsk rätt, samt hur de bör formuleras.

Några av de standardklausuler som behandlas är:

 • Vitesklausuler
 • Ansvarsbegränsningsklausuler och friskrivningar
 • No oral modification klausuler (skriftkrav)
 • Begränsning av behörighet-klausuler
 • Integrationsklausuler (entire agreement clauses)
 • No waiver clauses
 • Rättelseklausuler

 Målgrupp

Advokater (entreprenadrätt, immaterialrätt, joint ventures, leveransavtal, aktieägaravtal), domare, bolagsjurister.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Christina Ramberg är otroligt kunnig och rolig att lyssna på

Petra Edenfeldt

Kammarkollegiet Stockholm