Kursen fokuserar på förvaltning av stiftelser och ger en redogörelse för nyheter inom redovisningsområdet. Föreläsarna ger tydliga riktlinjer för kapitalförvaltningen och hur ansvarsfrågan ska fördelas.

Kursen vänder sig till jurister och andra som är verksamma i stiftelser, antingen genom aktivt styrelsearbete eller som rådgivare i frågor gällande redovisning och kapitalförvaltning. En central punkt är förvaltningen av stiftelsens förmögenhet, där vi ser till prioriteringar och vikten av att sätta upp riktlinjer.

Föreläsare är Cecilia Carlsson, ansvarig för stiftelser och institutioner vid Carnegie Group och Susanna Forsman, expert inom familjerätt- och stiftelsejurist vid Carnegie Group.

Under dagen ligger fokus på att ge mer kunskap om:

 • Styrelsens eller den anknutna förvaltarens ansvar
 • Nyheter inom redovisningsområdet
 • Förvaltningen av stiftelsens förmögenhet – vad man bör fokusera på och vikten av tydliga riktlinjer för kapitalförvaltningen

Målgrupp

Jurister, advokater eller andra yrkesgrupper inom ekonomisektorn som kommer i kontakt med förvaltning av stiftelser

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas