Välkommen till kursen med Martin Borgeke som ger en djupgående genomgång av den allmänna straffrätten – med särskilt fokus på brottsbegrepp samt uppsåt och ansvarsfrihetsgrunder.

Martin Borgeke ger dig en grundlig genomgång av strukturen i den centrala delen av den allmänna straffrätten, särskilt brottsbegreppet samt uppsåt och olika ansvarsfrihetsgrunder. Martin Borgeke går igenom beslutsmodellen för påföljdsbestämning, samt redovisar och diskuterar tankescheman av olika slag. Han presenterar modeller för hur slutledningar kan ges en skriftlig form och studie av praktiska fall.

Kursen syftar till att förbättra förmågan att praktiskt hantera regelsystemet, vilket bland annat har betydelse vid domskrivning, vid utförande av åtal och vid försvar av tilltalade.

Som deltagare får du:

 • En gedigen och fördjupad kunskap om den centrala straffrätten
 • Verktyg för att processa på ett riktigt och trovärdigt sätt
 • Redskap för domskrivning i straffrättens centrala delar
 • Ökad förmåga att se eventuella svagheter i domstolarnas domskäl
 • En god grund för formulering av överklagande till hovrätt och Högsta domstolen

Målgrupp

Domare, åklagare och advokater som arbetar som försvarare


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Brottsbegreppet och uppsåt

 • 10.15 – 11.45

  Pass II
  Prövningen av uppsåtsfrågan

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 – 14.15

  Pass III
  Ansvarsfrihetsreglerna

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV
  Ansvarsfrihetsreglerna fortsättning

 • 16.00 –

  Kursen avslutas

Citat

Martin Borgeke levererar entusiasm och enorm kunskap

Medarbetare på Din Advokat