Välkommen till en fördjupning inom straffprocessen. F.d. justitierådet Martin Borgeke går igenom centrala delar av den allmänna straffrätten – med fokus på brottsbegreppet samt uppsåt och ansvarsfrihetsgrunder. Under kursen ges en ingående analys i beslutsmodellen för utkrävande av straffansvar.

Föreläsaren kommer inledingsvis att ge en fördjupande genomgång av den allmänna straffrätten. Därefter ges utrymme för praktiskt arbete i mindre grupper kring fall och specifika frågeställningar. Som deltagare har du möjlighet att i förväg skicka in frågeställningar som kommer att behandlas under kursdagen. Frågeställningarna ska vara av mer generell betydelse inom ämnesområdet och ingenting hindrar att de baseras på aktuella mål. Frågorna kommer sedan att tas upp som en del av kursen. För att varje deltagare ska kunna få ut så mycket som möjligt av denna interaktiva del är kursen begränsad till 25 deltagare, och frågorna skickas in en månad innan kursstart.

Kursen syftar till att förbättra din förmåga att praktiskt hantera regelsystemet samt att ge dig redskap för att bättre analysera väckta åtal och domstolars domskäl  – allt för att du ska kunna ta tillvara på klientens intressen på bästa sätt.

Denna kurs riktar sig till dig som kan de centrala delarna av den allmänna straffrätten relativt väl. Här ges du möjlighet att fördjupa dig än mer i beslutsmodellen för utkrävande av straffansvar.

Som deltagare får du:

 • En fördjupad analytisk kunskap om den centrala straffrätten
 • Verktyg för att kunna processa på ett riktigt och trovärdigt sätt
 • Redskap för att bättre kunna formulera överklaganden till hovrätt och till Högsta domstolen

 

Målgrupp:

Domare, åklagare och advokater som arbetar som försvarare samt tidigare deltagare på kursen Straffprocessen – centrala överväganden i praktiken 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas