Detta är den sista kursen i en serie om tre (3) kurstillfällen, där varje kurstillfälle redogör för processen för varje instans Tingsrätten (TR), Hovrätten (HovR) och Högsta domstolen (HD).

Under denna sista kurs i trilogin behandlar man processen i HD genom konkreta fallbeskrivningar och innebörden av utfallet i de tidigare instansernas inverkan.

Då förhandlingar i domstol ter sig olika genom de olika instanserna och utfallen kan ändras längs vägen, är denna slutgiltiga och avgörande instans och dess process än mer komplex inte minst då man har två utslag från tidigare instanser med sig.

Under denna kursdag kommer man att tillsammans med advokat Henrik Olsson Lilja och justitierådet Agneta Bäcklund gå igenom de materiella och processrättsliga frågeställningar som primärt uppkommer vid HD-processer.

Man kommer att gå igenom vikten av en väl genomförd förhandling vid tidigare instanser och hur dessa ligger till grund för en framgångsrik process i HD.

Som kursdeltagare får du bland annat mer kunskap om

 • processen i HD och då kopplat till materiella och processuella frågor utifrån konkreta fallbeskrivningar,
 • förberedelsearbetet inför förhandling i HD,
 • sakframställning, förhör och plädering i HD
 • hemliga tvångsmedel
 • processuella frågor som tilläggsförhör, beslut under rättegång mm,
 • aktuella prejudikatfrågor.

Denna kurs är del av en kurs om sammanlagt tre (3) dagar, en dag för varje instans, men det går även att enbart gå denna kursdag alternativt denna kursdag samt ännu ett kurstillfälle.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.