Låt oss presentera en helt ny kurs som redogör för processen i Hovrätten (HovR).

Förhandlingar i domstol ter sig olika genom de olika instanserna och denna kurs fokuserar på de frågeställningar och komplikationer som oftast hänförs till förhandlingar vid HovR. Under denna kursdag kommer man att tillsammans med advokat Henrik Olsson Lilja och hovrättspresident Erik Brattgård gå igenom de materiella och processrättsliga frågeställningar som primärt uppkommer vid hovrättsprocesser.

Man kommer att gå igenom vikten av en väl genomförd förhandling vid TR och hur denna ligger till grund för en framgångsrik process i HovR.

Som kursdeltagare får du bland annat mer kunskap om

 • processen i HovR och då kopplat till materiella och processuella frågor utifrån konkreta fallbeskrivningar,
 • förberedelsearbetet inför förhandling i HovR,
 • sakframställning, förhör och plädering i HovR
 • hemliga tvångsmedel,
 • processuella frågor som tilläggsförhör, beslut under rättegång mm,
 • frågor om prövningstillstånd
 • aktuella prejudikatfrågor.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas