Detta är den första kursen i en serie om tre (3) kurstillfällen, ett kurstillfälle för varje instans Tingsrätten (TR), Hovrätten (HovR) och Högsta domstolen (HD).
Under denna första kurs utgår man från konkreta fallbeskrivningar som behandlas vid TR för att därefter prövas i HovR och HD.

Förhandlingen i domstol kan vara kantad av både materiella och processrättsliga frågeställningar och dessa kan te sig olika genom de olika instanserna. Under denna kursdag kommer man att tillsammans med advokat Henrik Olsson Lilja och lagman Petra Lundh gå igenom dessa materiella och processrättsliga frågeställningar kopplat till tingsrättsprocessen.

Man kommer att gå igenom vikten av en väl genomförd förhandling vid TR då denna förhandling ligger till grund för en framgångsrik utgång i både HovR och i HD.

Som kursdeltagare får du bland annat mer kunskap om

 • processen i TR och då kopplat till materiella och processuella frågor utifrån konkreta fallbeskrivningar,
 • förberedelsearbetet inför förhandling i TR,
 • sakframställning, förhör och plädering i TR
 • processuella frågor som tilläggsförhör, beslut under rättegång mm,
 • frågor om prövningstillstånd
 • aktuella prejudikatfrågor.

Denna kurs är del av en kurs om sammanlagt tre (3) dagar, en dag för varje instans, men det går även att enbart gå denna kursdag alternativt denna kursdag samt ännu ett kurstillfälle.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.