De olika straffprocessuella tvångsmedlen gås igenom i ljuset av nyare avgöranden från Högsta domstolen och olika praktikfall.

Särskilt fokus läggs på frågor kring häktning och restriktioner, beslag, husrannsakan och hemliga tvångsmedel.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Underlaget för prövningen av häktningsyrkanden
 • De särskilda häktningsgrunderna
 • Beslag och andra tvångsmedel i dagens digitala värld
 • Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innan förundersökning, under förundersökning och under rättegång
 • Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning

Målgrupp:

Advokater, åklagare, domare och andra som sysslar med brottmål.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00 – 10.00

  De olika straffprocessuella tvångsmedlen. Inledande föreläsning och genomgång.

 • 10.15 – 12.00

  Förfarandet vid prövning av häktningsyrkanden. Föreläsning och praktikfall.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Beslag och andra tvångsmedel i en digital värld. Föreläsning och praktikfall.

 • 14.45 – 16.00

  Hemliga tvångsmedel. Föreläsning och diskussion.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.