De olika straffprocessuella tvångsmedlen gås igenom i ljuset av nyare avgöranden från Högsta domstolen och olika praktikfall.

Särskilt fokus läggs på frågor kring häktning och restriktioner, beslag, husrannsakan och hemliga tvångsmedel.

Som deltagare får du kunskap om

  • Underlaget för prövningen av häktningsyrkanden
  • De särskilda häktningsgrunderna
  • Beslag och andra tvångsmedel i dagens digitala värld
  • Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innan förundersökning, under förundersökning och under rättegång
  • Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning

Målgrupp

Advokater, åklagare, domare och andra som sysslar med brottmål.

Denna e-kurs är uppbyggd i fyra pass, varav varje pass består av en video och ett quiz. E-kursens totala längd är fem timmar, inklusive quiz. För att få ett intyg utfärdat krävs ett godkänt resultat på samtliga quiz. Skicka då ett mail till kursinformation@bginstitute.se.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

7.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

E-kursen spelades in i oktober 2021. Till e-kursen hör ett avslutande quiz genom vilket du får möjlighet att säkerställa din nyvunna kunskap från kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Stefan Reimer
Justitieråd
Läs mer