På denna kurs går justitierådet Stefan Reimer igenom de olika straffprocessuella tvångsmedlen i ljuset av aktuella avgöranden från Högsta domstolen och olika praktikfall med särskilt fokus på  den nya lagstiftningen gällande hemliga tvångsmedel.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.86 av 5.0 ⭐


De straffprocessuella tvångsmedlen har till syfte att de brottsbekämpande myndigheterna, som till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och Tullverket, ska kunna utreda brott och säkerställa lagföring. Gripande, anhållande och häktning är förstås exempel på tvångsmedel, liksom husrannsakan och beslag. Bland de straffprocessuella tvångsmedlen intar de hemliga tvångsmedlen en särställning eftersom den som är föremål för det hemliga tvångsmedlet inte är medveten om att det används. Till hemliga tvångsmedel räknas bland annat hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, kameraövervakning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Den 1 oktober 2023 vidgades tillämpningsområdet avseende hemliga tvångsmedel, vilka ofta är avgörande för att bekämpa allvarlig brottslighet. Den allvarliga brottsligheten, med bland annat dödliga skjutningar, har ökat dramatiskt i Sverige samtidigt som andelen fall av dödligt våld i den kriminella miljön som klarats upp har minskat avsevärt. Parallellt med detta har den tekniska utvecklingen i samhället i det närmaste exploderat, vilket ställer helt nya krav på de brottsbekämpande myndigheterna.

Som deltagare får du kunskap om

  • Underlaget för prövningen av häktningsyrkanden
  • De särskilda häktningsgrunderna
  • Beslag och andra tvångsmedel i dagens digitala värld
  • Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innan förundersökning, under förundersökning och under rättegång
  • Vidgat tillämpningsområde för preventiva tvångsmedel
  • Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning

Målgrupp

Advokater, åklagare, domare och andra som sysslar med brottmål.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

De olika straffprocessuella tvångsmedlen. Inledande föreläsning och genomgång.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Förfarandet vid prövning av häktningsyrkanden. Föreläsning och praktikfall.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Beslag och andra tvångsmedel i en digital värld. Föreläsning och praktikfall.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Hemliga tvångsmedel. Föreläsning och diskussion.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

06 Sep 2024

Livesändning

Ställ dig i kö

Kurslokal:
BG Institute

Ställ dig i kö

On Demand
T.o.m. 06 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Stefan Reimer
Justitieråd
Läs mer