Nyhetsdagen ger dig en uppdatering av straffrättsliga området med särskild fördjupning inom aktuella frågor.

Några av de punkter som tas upp är följande:

 • Uppsåt – den senaste utvecklingen på området, bland annat uppsåt vid psykisk störning och uppsåt vid frivillig berusning
 • Ne bis in idem: Vad innebär den senaste rättsutvecklingen?
 • Kompensation vid långsam handläggning
 • Straffskärpningar för allvarliga våldsbrott
 • Utvecklingen när det gäller påföljdsbestämning för narkotikabrott
 • Nyheter avseende ungdomsreduktionen och betydelsen av bevisprovokation
 • Aktuell lagstiftning och praxis i centrala rättsområden inom straffrätten, praktisk information med utrymme för diskussion

Som deltagare får du kunskap om:

 • Ny lagstiftning
 • Nya avgöranden från HD och från hovrätterna
 • Senaste utvecklingen inom området
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas

Målgrupp

Kursen vänder sig till försvarare, målsägandebiträden, åklagare och domare.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Jag litar på BGI:s varumärke - brukar alltid vara bra.

Sanna Herlin

Tre Advokater

Föreläsarna är kunniga och berör intressanta ämnen.

Anders Olsson

Moreau, Olsson & Högberg