Välkommen till straffrättslig nyhetsdag med fd. justitieråd Martin Borgeke. Nyhetsdagen ger dig en uppdatering av det straffrättsliga området, med särskild fördjupning inom aktuella frågor.

Under dagen får kursdeltagare en uppdatering kring ny lagstiftning och nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna. Föreläsarna tar specifikt fokus på nyheter som hänt under året, delar med sig av sina erfarenheter inom området och analyserar rättsutvecklingen vid tillfället för nyhetsdagen.

Under nyhetsdagen går Martin Borgeke bland annat igenom:

 • Ny lagstiftning
 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och från hovrätterna
 • Senaste utvecklingen inom området
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till försvarare, målsägandebiträden, åklagare och domare.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.