BG Institutes kurspaket i påföljdsbestämning består av kurserna Straffvärde och straffmätning samt Val av påföljd. Var och en av kurserna står på egna ben. Det är alltså möjligt att med full behållning gå på bara denna kurs. Vill man få heltäckande kunskaper på påföljdsbestämningsområdet måste man dock gå bägge kurserna.

Livesändning – kurstillfället den 18 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen är en fördjupningskurs. Den förutsätter alltså att man har baskunskaper på området.

Kursen syftar till att ge deltagarna både en överblick över regelsystemet och dess tillämpning och en fördjupning i olika viktiga frågeställningar. Den tar sin utgångspunkt i lagstiftningen och förarbetena till denna samt i HD:s rikliga praxis på området. Det läggs särskild tonvikt vid sådant som har praktisk betydelse vid påföljdsbestämningen.

Innehållet i kursen är följande:

 • Allmänt om straffvärde
 • Straffvärdet av flerfaldig brottslighet
 • Straffmätning av böter och fängelse
 • Straffvärdet av allvarliga våldsbrott
 • Subjektiv täckning av straffvärdeomständigheter
 • Försvårande och förmildrande omständigheter
 • Betydelsen av tidigare brottslighet
 • Billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB och påföljdseftergift
 • Betydelsen av den tilltalades ungdom
 • Straffmätningsvärdet
 • Straffmätning i fall där 34 kap. BrB är tillämpligt
 • Bevisbörda och beviskrav vid påföljdsbestämningen

Målgrupp:

Kursen riktar sig till advokater som arbetar som försvarare, men även till åklagare och domare.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas