Hör strategi och taktik hemma i civilprocessen? Är betydelsen överdriven eller går det att vinna ett dåligt mål med en bra strategi/taktik? Och omvänt, riskerar parter att förlora trots en stark sak för att ombudet blir överrumplat av motpartens strategiska/taktiska processföring?

Den här kursen är helt inriktad på praktisk processföring och analyserar och konkretiserar hur ombudet bäst bör använda – och försvara sig mot – strategi och taktik i civilprocessen. Föreläsarna ger under dagen exempel på klassiska varianter, men uppmärksammar också deltagarna på sådant som förekommer mer sällan.

Syftet med kursen är att inspirera till en säkrare och smartare processföring där du som ombud ska känna dig trygg med vilka strategiska/taktiska verktyg du kan tillämpa. Avsikten är också att du som ombud efter kursen ska kunna bättre bemöta och bemästra motpartens strategi och taktik och därigenom uppnå ett gynnsamt resultat för huvudmannen.

Under dagen kommer kursen att fokusera på strategier och taktik när det gäller:

 • Stämningsansökan
 • Interimistiska åtgärder
 • Svaromål/genstämning
 • Bevisuppgift
 • Edition
 • Muntlig förberedelse
 • Förlikningsförhandling
 • Huvudförhandling
 • Hovrättsprocess

MÅLGRUPP
Kursen täcker såväl process i allmän domstol som skiljeförfarande och lämpar sig för ombud som processar i domstol och inför skiljenämnder.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas