Kursen strategisk kompetensutveckling ger dig kunskaper för ett mer strategiskt arbete med kompetensutveckling. Rätt kompetensförsörjning blir ett allt kraftfullare stöd för verksamheter inför anpassning till förändrade förutsättningar.

Kompetensförsörjningen kan bli ett kraftfullare stöd för verksamheten att möta och anpassa sig till förändrade förutsättningar. I den bästa av världar blir kompetensförsörjningen ett medel för att korta ledtiden mellan verksamhetens strategier och ett förändrat sätt att arbeta – som stödjer strategierna. Frågan är hur man lyckas?

Enligt Magnus Anttilas erfarenheter handlar det sällan om något revolutionerande IT-verktyg, utan snarare om hur ledning, ledare och medarbetare ser på kompetensförsörjningens roll i verksamheten. Vi kommer att diskutera och fokusera på kompetensförsörjning/utveckling som ett aktivt stöd i det strategiska förändringsarbetet. Kursens syfte är att bidra till gemensamma bilder av hur kompetensförsörjningen kan bli ett tydligare stöd i verksamhetens strategiska utveckling samt idéer till hur man kan arbeta för att åstadkomma detta.

Som deltagare får du kunskap om:

 • FM Dag 1. Föreläsning/diskussion. ”Vad är strategisk kompetensförsörjning och varför är den viktig?”.
 • EM Dag 1. Föreläsning/diskussion. ”Roller och utmaningar i den strategiska kompetensförsörjningen”.
 • FM Dag 2. Praktisk träning/diskussion. ”Från verksamhetsplan till kompetensstrategi”.
 • EM Dag 2. Diskussion/planering. ”Hur kan jag arbeta med dessa frågor i vår verksamhet?”.

 


Målgrupp

 • Yrkesverksamma som har ambitionen att skapa en kompetensförsörjning som på ett tydligt sätt stödjer affärsstrategierna.
 • Yrkesverksamma inom strategiskt HR/personalarbete som vill stärka och tydliggöra kompetensförsörjningens bidrag i verksamhetsutvecklingen.
 • Yrkesverksamma inom verksamhetsutveckling/styrning som vill stärka kopplingen mellan verksamhetsutvecklingen och kompetensförsörjningen.
 • Chefer som vill använda kompetensförsörjningen som ett tydligare verktyg för att uppnå prioriterade mål.
 • Yrkesverksamma som fått i uppdrag att ta fram en kompetensstrategi eller har liknande uppdrag.

Kursprogram

 • DAG 1 OCH 2

  Program dag 1 och dag 2

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner