Den offentliga upphandlingens strategiska betydelse uppmärksammas mer och mer och förespråkas nu även på regeringsnivå.

I den här kursen läggs stor vikt vid hur upphandling och inköp görs till ett strategiskt instrument i en politiskt styrd organisation och hur detta kan genomföras och har genomförts i praktiken. Politisk förankring och ledningsförankring, organisationsförändring, inköpsstyrning och certifiering av inköpare är några av de frågor som tas upp.

David Braic belyser vilka verktyg som finns, beskriver hur dessa kan användas optimalt och pekar på logistiklösningar som en viktig faktor i inköpsstyrning. Du får lära dig hur du kan arbeta strategiskt med information och rutiner, i och med höjda gränser för direktupphandling. Vi går igenom nyckeltal, mätbara mål och besparingspotential. Dessutom berörs upphandling med krav på etisk kravmärkning med tillhörande exempel.

Under kursen går vi bland annat igenom:

 • Hur upphandling och inköp görs till en strategisk fråga i en politiskt styrd organisation
 • Rutiner kring direktupphandling
 • E-handel som verktyg i strategisk upphandling
 • Nyckeltal och mätbara mål
 • Upphandling med krav på etisk kravmärkning

målgrupp

Kursen riktar sig till alla discipliner som kommer i kontakt med upphandlings- och inköpsrelaterade frågor, inom organisationer: Upphandlare, strategiska upphandlare, inköpsansvariga, enhetschefer, verksamhetschefer, jurister, politiker med flera.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Strategier, organisationsförändringar, kommunikation och förankring.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Styrning av inköp och upphandling, e-handelinköp och logistik.
  Besparingspotential.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Nyckeltal och mätbara mål.
  Rutiner kring direktupphandling.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Etiska krav i samband med upphandling.

 • 16.00

  Kursen avslutas.