I denna nya kurs redogör Fredrik Bergman med konkreta exempel för de strategier som Centrum för rättvisa använder och hur dessa verktyg kan användas för att maximera förutsättningarna för att du som ombud ska nå framgång i domstol.

Hur framställer man sitt case på det mest strategiska sättet? Hur ska man agera i tingsrätten för att maximera chanserna för en prövning i Högsta domstolen? Bör man anpassa sin strategi efter vilken instans man befinner sig i? Hur påverkar ombudets uppträdande huvudmannens möjligheter till framgång? Bör man anpassa sin strategi efter vilka domare som ska döma i målet? Hur ska man tänka kring kommunikation och media?

Fredrik Bergman är chef för Centrum för rättvisa som under snart två decennier utvecklat strategier för att framgångsrikt företräda enskilda mot staten och kommunerna i mål om grundläggande fri- och rättigheter.

Centrum för rättvisa har vunnit 18 mål i de högsta juridiska instanserna i Sverige och i Europadomstolen, varav nio i Högsta domstolen. Hittills har man aldrig förlorat ett sådant mål. Strategisk processföring handlar även om att ge den enskilde tillgång till rättvisa och är en kurs för processande jurister som vill stärka sin kompetens samtidigt som man lär sig att driva rättsfall i juridikens framkant.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad strategisk processföring innebär och hur det kan användas.
 • Grundläggande principer för att bygga en framgångsrik processtrategi.
 • Strategier för framgångsrik skriftlig handläggning.
 • Strategier för framgångsrik huvudförhandling.
 • Hur strategisk kommunikation kan användas som ett led i den strategiska processföringen, inklusive konkreta exempel.

Fredrik Bergman fick 6,67 av 7 möjliga i betyg av deltagarna när han föreläste för BG Institute hösten 2018.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till jurister och advokater som agerar ombud i civilrättsliga mål i domstol, men är även användbar för andra jurister som vill vässa sina processkunskaper.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion till strategisk processföring

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Allmänna principer för framgångsrik process

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Strategier för skriftlig handläggning

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Strategier för huvudförhandling

 • 16.00-

  Kursen avslutas