Välkommen till en helt ny kurs inom IT-rätten där tyngdpunkten i kursen ägnas åt genomgång av nyckelregleringar i ett systemleveransavtal utifrån olika förutsättningar. Föreläsare är Agne Lindberg.

Inledningsvis identifieras systemleveransavtalet i den IT-rättsliga floran av avtal. Därefter ges kort introduktion i rättsliga förutsättningar det immaterialrättsliga skyddet till resultatet av ett systemleveransavtal.

Man går därefter igenom olika exempel på strukturer på olika typer av systemleveransavtal, skillnader mellan leverans av standardlösningar och projektavtal. Även prismodeller gås igenom. Ett fokus kommer att läggas på hur man säkerställer ett bra avtal för agila utvecklingsmetoder.

Tyngdpunkten i kursen ägnas åt genomgång av nyckelregleringar i ett systemleveransavtal utifrån olika förutsättningar. I genomgången diskuteras och exemplifieras på marknaden förekommande utformningar, varvid även standardavtal gås igenom.

 

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad ett systemleveransavtal är i floran av IT-avtal, olika typer av systemleveransavtal samt olika modeller på hur systemleveransavtal kan utformas.
 • Immaterialrättsliga principer för systemleverans
 • Nyckelregleringar i ett systemleveransavtal.
 • Vanliga fallgropar
 • Vikten av kund- respektive leverantörsperspektiv vid utformning och förhandling av systemleveransavtal och vad som utifrån ett beställarperspektiv måste beaktas utifrån leverantörsperspektiv i relationen.
 • Modeller för systemutveckling: Vattenfallsmodellen och agila metoder.

Målgrupp:

Upphandlare, IT-chefer, Bolags-, Affärs- och verksjurister som behöver skaffa sig kunskap om upphandling av IT-outsourcing.

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Vad är ett systemleveransavtal
  Systemleveransavtalet i den IT-rättsliga floran av avtal. Introduktion i rättsliga förutsättningar avseende systemleveransavtal. Exempel på strukturer vad avser systemleveransavtal.

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Immaterialrätt och systemleverans

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Systemleveransavtalets nyckelregleringar

  Nyckelregleringar gås igenom och diskuteras från såväl kund- som leverantörsperspektiv. Jämförelser ges mellan standardavtal på marknaden och best-practice. Exempelklasusuler förevisas för best-practice.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Agil modell contra traditionell vattenfallsmodell. Konsekvenser på avtalet.

 • 16.00-

  Kursen avslutas.